فاجعه عاشورای 88 ، ریشه در گذشته دارد ...

دوباره یاد واقعه­ی عاشورای سال 88 ، می افتم ؛ پای رایانه می نشینم و برخی از صحنه های ضبط شده را می نگرم ! راستی این عده­ی اندک چرا این چنین گستاخ شده اند که در روز عاشورا ـ دقت کنید در روز عاشورا ـ و در اوج حزن و اندوه مردم ، این گونه حرمت مقدسات را می شکنند ؟! آیا فقط یک حادثه­ی تصادفی است ؟ تمام اخبار می گوید : افرادی که در این واقعه­ی تلخ گرد هم آمده بودند، ترکیبی از بازمانده­ی گروهک منفور منافقین ، عناصر بهایی ، سلطنت طلب­ها ، و برخی اراذل و اوباش پول پرست و جمعی از فریب خوردگان هستند ؟! چه اتفاق و اتحاد شگفتی کرده اند بر هتک حرمت ارزش ها !!

شگفت تر این که در خارج از کشور ، رییس رژیم جعلی صهیونیسم ، اوباما ، همسر سرکرده­ی منافقین ، مرکز بهائیت در سرزمین های اشغالی فلسطین ، فرزند مفلوک شاه مخلوع و ... در حرکتی هماهنگ از این قداست شکنی بزرگ حمایت کردند و تنفر برانگیزتر اظهار نظر دو نفر از سران فتنه است ؛ اولی ، این جماعت را « امت خداجو » می داند و دومی آنان را « عزاداران واقعی » نام می گذارد ؟! و گروهی به نام شورای جنبش سبز در خارج ، این حرکت را آغاز راه جنبش ملت ایران می دانند .تاریخ انقلاب اسلامی چنین وحدت و هماهنگی را از جبهه ی باطل سراغ ندارد ؛ آن هم بر سر شکستن حرمت حجت خدا ؛ حسین عزیز!!

آیا می توان این حادثه را باز هم یک حرکت تند و لجام گسیخته نامید ، یا حکایت از یک برنامه ریزی پر سابقه دارد ؟!

برایم سخت بود ، اما وقتی به گذشته ی این افراد و نوشته ها و تعاملات و کتاب های آنان در فاصله ی سال های 1376 تاکنون مرور کردم ،باورم شد این اعمال از چنین گروهی چندان بعید نیست . برای شما چند نمونه از نوشته های این گروه را در حدود یک دهه ی قبل می آورم ، تا خود قضاوت کنید :

  • پیامبران منصوب خدا برای رهبری و زمامداری جامعه نیستند !
  • تفکر شیعه گری موجب انحطاط مملکت و مانعی برای دموکراسی است !!
  • امروز « دین » به مثابه ی یک عنصری است که مانع پیشبرد پروژه ی روشن فکری تلقی شده است .
  • مظاهر دینی چون « حجاب » و « حیا »ی زن نماد « عقب افتادگی » است .

عجیب است ؛ پیامبران منصوب خدا نیستند ؟ تفکر شیعه موجب انحطاط مملکت است ؟! دین مانع پیشرفت است و حجاب و حیا مایه ی عقب ماندگی است ؟!!

حال باز هم بخوانید ، تا ببینید درباره ی عاشورا چه می اندیشند .

  • در این زمان که نه از دولت اموی خبری است و نه دشمنان و کشندگان و نه از اعقاب و نسل های بعد از آن ... هنوز هم از داستان حسین (ع) استفاده کردن و عنصر انتقام و عنصر کینه توزی و خشونت و خون ریزی را زنده نگاه داشتن ، شایسته نیست !
  • دقت کنید ! مگر ما در زیارت عاشورا چیزی جز بغض و برائت و انتقام از دشمنان ابا عبدالله (ع) را طلب می کنیم ؟!
  • « عاشورا » معلول تعارض های قومی و نتیجه ی خشونت پیامبر (ص) در بدر و حنین بود !

آیا پیامبر رحمت و محبت ، آغاز کننده ی جنگ بودند ؟! آیا مبارزه ی پیامبر (ص) و مشرکان ، تعارض قومی بود ، یا مبارزه ی نور و ظلمت ، ایمان وکفر؟!

این ها فقط چند نمونه بود . در این سال ها، در این گونه نشریات و مطبوعات و سایت ها؛ بیش از شش هزار بار استهزاء و انتقاد و تمسخر و اهانت را می توان یافت ؟

آیا اگر چنین کسانی حوادث عاشورای 88 را تأیید کنند ، جای تعجب دارد ؟! آری ! همین واقعیت تلخ بود که کاسه ی صبر مردم را سر آورد و از دل آن حادثه ی تلخ قیام مردمی 9 دی آفریده شد . همه فهمیدند مشکل این ها با نتیجه ی انتخابات نیست ؛ با ریشه های اصلی نظام اسلامی است !

/ 0 نظر / 28 بازدید