بصیرت در دیدگاه رهبر

رهبر فرزانه انقلاب ، داشتن بصیرت کامل درباره ی دشمن را تنها راه نجات کشورهای اسلامی از زورگویی ، اشغال و سلطه گری استکبار جهانی و بازگشت به اسلام ناب محمدی می دانند و تأکید می کنند که ملت های مسلمان باید ترفندهای استکبار را درک کنند . رهبر معظم انقلاب در بسیاری از بیانات سال های اخیر خود ، به بحث بصیرت پرداخته اند و ضمن این سخنان ، به تبیین شاخصه های بصیرت ، آفات بی بصیرتی ، مخاطبان بصیرت ، اهمیت و فواید بصیرت ، الگوهای بصیرت و بزنگاه های مهم بصیرت پرداخته اند .

علت این تأکید آقا را نیز باید در پیچیده شدن توطئه ها و نقشه های دشمنان انقلاب اسلامی در سال های اخیر دانست ؛ وضعیتی که ایشان از آن با عنوان جنگ نرم یاد می کنند . در جنگ نرم ، طراحی دشمن به قدری پیچیده خواهد بود که بعضاً ، خواص هم در تشخیص دقیق حق و باطل دچار گمراهی و اشتباه می شوند و در همین مقاطع حساس است که نیاز به بصیرت خود را نشان می دهد .

مهمترین مخاطبان در تأکید رهبر انقلاب بر موضوع بصیرت ، طی 20 سال گذشته ، عبارت بوده اند از حاکمان ، علما ، نهادهایی همچون بسیج ، نخبگان ، جوانان و دانشجویان . ایشان حاکمان را به برخورداری از بصیرت دینی و علما را به برخورداری از بصیرت و علم به زمان توصیه کرده اند . ایشان که معتقدند پایه ی شکل گیری بسیج ، بصیرت بوده است ، همواره از بسیجیان خواسته اند به افزایش روزافزون بصیرت خود بپردازند . رفتار با بصیرت در برابر حوادث نیز توصیه ایشان به نخبگان است که طی آن ، متذکر شده اند که نخبگان موظف به ایجاد بصیرت در خود و دیگران هستند .

رهبر معظم انقلاب همچنین بصیرت در نسل جوان را از ارکان تضمین کننده ی آینده ی این نسل و کشور دانسته و کسب بصیرت را از نیازهای مهم نسل جوان می دانند . در همین خصوص ، ایشان عمق بخشی به بصیرت دانش آموزان را از وظایف انجمن های اسلامی خوانده و بر لزوم حرکت جنبشی دانشجویی بر اساس بصیرت تأکید کرده اند . در دیدگاه ایشان ، حاکمیت فضای قرآنی در جامعه ، روشنگری نخبگان هنگام فتنه و تقویت قدرت تحلیل سیاسی از عوامل بصیرت بخش است . حال آن که ضعف قدرت تحلیل و ضعف برخی علما ، از آفات بی بصیرتی به شمار می رود . آن گونه که از مواضع رهبر معظم انقلاب بر می آید ، معیارهای بصیرت عبارت اند از توجه به نوع واکنش دشمن ، اعم از ذوق زدگی یا خشم ، و شناخت دقیق دشمنان قسم خورده اعم از استکبار و صهیونیسم .  

 

/ 0 نظر / 37 بازدید